Polityka prywatności - Rygielek.pl - Ubrania dla dzieci

Polityka prywatności

Polityka Prywatności Sklepu Internetowego

Administratorem Państwa danych osobowych jest RYGIELEK Anna Sułek z siedzibą w Wołowie, ul. Wojska Polskiego 31, 56-100 Wołów, NIP: 988-03-01-973, REGON: 388417096.

Polityka prywatności opisana na tej stronie określa zakres oraz zasady przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym prawa osób, których dane osobowe przetwarzamy, a także nasze obowiązki jako administratora Państwa danych.

Wykorzystujemy wszelkie środki techniczne oraz rozwiązania organizacyjne, które zapewniają wysoki poziom ochrony danych osobowych, które przetwarzamy i zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych.

Cel przetwarzania danych

RYGIELEK przetwarza dane osobowe klientów sklepu internetowego rygielek.pl (dalej „Sklep”) w celu prawidłowego wykonywania umów online zawartych poprzez Sklep. Oznacza to, że dane osobowe przetwarzamy w następującym celu:

– zawarcia umowy,

– dokonania rozliczeń,

– dostarczenia klientowi zamówionych towarów,

– korzystania przez klienta wszelkich uprawnień konsumenckich (np. odstąpienie od umowy, rękojmia).

RYGIELEK będzie także przetwarzać Państwa dane osobowe – po wyrażeniu zgody (zapis do Newslettera), w celu przekazywania wiadomości z ofertami specjalnymi, aktualnościami oraz nowymi produktami.

Rodzaj danych osobowych

RYGIELEK przetwarza następujące dane osobowe, których podanie jest niezbędne do dokonywania zakupów w Sklepie:

– imię i nazwisko

– adres e-mail

– adres dostawy

– numer telefonu

W przypadku konieczności wystawienia faktury konieczne będzie podanie dodatkowo następujących danych osobowych:

– firmy i jej adresu;

oraz – NIPu.

W przypadku odstąpienia od umowy bądź uznania reklamacji, gdy zwrot należności następuje bezpośrednio na rachunek bankowy klienta Sklepu prosimy o podanie numeru rachunku w celu dokonania zwrotu należności.

Podstawa prawna przetwarzania

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej zwane RODO)

Twoje dane osobowe przetwarzamy za twoją zgodą wyrażoną w trakcie potwierdzania zamówienia w sklepie.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie twoich danych osobowych jest całkowicie dobrowolne jednak brak zgody uniemożliwia dokonywania zakupów w Sklepie.

Przysługują Państwu następujące prawa:

• prawo do uzyskania informacji o przetwarzaniu Państwa danych w zakresie określonym w art. 15 RODO;

• zgodnie z art. 16 RODO – prawo do sprostowania dotyczących Państwa nieprawidłowych lub niekompletnych danych osobowych;

• zgodnie z art. 17 RODO – prawo do usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) zapisanych u nas Państwa danych osobowych, o ile ich dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne:

– do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;

– do wywiązania się z prawnego obowiązku;

– z uwagi na względy interesu publicznego;

– do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

• zgodnie z art. 18 RODO – prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, o ile:

– prawidłowość danych osobowych jest przez Państwa kwestionowana;

– przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo sprzeciwiają się ich usunięciu;

– nie potrzebujemy już danych osobowych, ale są one Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

– wnieśli Państwo sprzeciw na podstawie art. 21 wobec przetwarzania;

• zgodnie z art. 20 RODO – prawo do otrzymania dostarczonych nam Państwa danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz do przesłania ich innemu administratorowi („prawo do przenoszenia danych”);

• zgodnie z art. 77 RODO – prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z reguły mogą się Państwo zwrócić w tej sprawie do organu nadzorczego w miejscu Państwa zwykłego pobytu, miejsca pracy lub naszej siedziby przedsiębiorstwa. W przypadku pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania Państwa danych osobowych, sprostowania, blokowania lub usuwania danych, a także w celu odwołania udzielonych zgód lub wyrażenia sprzeciwu wobec wykorzystywania danych w celach określonych w niniejszej polityce prywatności, prosimy o kontakt z administratorem danych: (adres email / ew. nr. telefonu).

Prawo do wniesienia sprzeciwu

Jeżeli w sposób opisany w niniejszej polityce prywatności przetwarzamy dane osobowe w celu zabezpieczenia naszych prawnie uzasadnionych interesów, wówczas mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych w takim celu – ze skutkiem na przyszłość. W przypadku przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego, mogą Państwo zrealizować prawo do sprzeciwu w każdym czasie. Jeżeli przetwarzanie ma miejsce w innych celach, przysługuje Państwu prawo do złożenia sprzeciwu jedynie z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej sytuacji. Po skorzystaniu przez Państwa z prawa do sprzeciwu nie będziemy kontynuować przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania i będą one nadrzędne wobec Państwa interesów i praw, lub gdy przetwarzanie danych ma służyć dochodzeniu, wykonaniu lub obronie roszczeń.

Powyższe nie obowiązuje, gdy przetwarzanie danych ma miejsce do celów marketingu bezpośredniego. W takim przypadku nie będziemy kontynuować przetwarzania Państwa danych osobowych do powyższego celu. Mamy obowiązek poinformować cię nie później niż w ciągu miesiąca od otrzymania każdego z żądań o podjętych przez nas działaniach.

Czas przechowywania danych osobowych

Przechowujemy Państwa dane osobowe w trakcie wykonywania zawartej umowy oraz po jej wykonaniu przez okres wymagany przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w tym przez okres przysługujących Państwu wobec nas roszczeń, np. z tytułu rękojmi.

Kontakt w sprawie danych osobowych

Wszelkie zgłoszenia czy żądania dotyczące danych osobowych możesz zgłaszać do nas w wybrany przez siebie sposób:

 • wiadomości e-mail na adres: [email protected]
 • poprzez formularz kontaktowy dostępny w zakładce Kontakt
 • listownie na adres: Wojska Polskiego 31, 56-100 Wołów

Powierzenie przetwarzania danych

RYGIELEK może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym z RYGIELKIEM, w zakresie niezbędnym dla realizacji transakcji, jak na przykład w celu przygotowania zamówionego przez Klienta towaru oraz dostarczania przesyłek lub przekazywania informacji handlowych pochodzących od RYGIELKA (ostatnie dotyczy klientów), którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowych).

Dane osobowe klientów, poza celami wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, w tym w szczególności nie będą przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych osób trzecich.

Dane osobowe klientów sklepu nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

Informacje Handlowe – Newsletter

Masz możliwość subskrybowania naszego Newslettera, poprzez podanie adresu e-mail lub numeru telefonu i wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowych oraz marketingowych drogą mailową lub za pomocą wiadomości SMS. Poprzez newslettera oraz wiadomości SMS informujemy Cię o naszych najnowszych ofertach (na przykład nowościach, promocjach czy wyprzedażach). Możesz w każdym czasie zrezygnować z subskrypcji newslettera i SMSów klikając link zawarty w otrzymanym newsletterze lub przesyłając wiadomość e-mail na adres: [email protected].

Cookies

Sklep używa plików „cookies”. Cookies są małymi plikami umożliwiającymi urządzeniem używanym do przeglądania sieci Internet (np. komputer, smartfon, etc) zapamiętywanie specyficznych informacji dotyczących używanego urządzenia. Informacje zarejestrowane w plikach cookies są używane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do Waszych indywidualnych potrzeb. Ustawienia dotyczące cookies możecie zmienić w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień dotyczących plików cookies może ograniczyć funkcjonalność Sklepu.

Plugin Facebooka

Nasza strona zawiera plugin do serwisu społecznościowego Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA). Plugin Facebooka na naszej stronie jest oznaczony logo Facebook. Plugin ten bezpośrednio połączy Was z naszym profilem na serwerze Facebooka. Facebook może wówczas uzyskać informacje, że odwiedzaliście naszą stronę ze swojego adresu IP. Jeżeli odwiedzacie naszą stronę będąc zalogowanymi na swój profil na Facebooku, Facebook zarejestruje informację o wizycie. Nawet jeżeli nie jesteście zalogowani Facebook jest w stanie pozyskiwać informacje o adresie IP.

Pragniemy podkreślić, że Facebook nie przekazuje nam informacji o gromadzonych danych i sposobie ich wykorzystania. Cel i zakres danych gromadzonych przez Facebook nie są nam znane. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących prywatności na portalu Facebook proponujemy kontakt bezpośrednio z Facebookiem lub zapoznanie się z polityką prywatności portalu pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy/

Jeżeli nie życzycie sobie, aby Facebook mógł pozyskiwać informacje dotyczące waszych wizyt na naszych stronach, doradzamy wcześniejsze wylogowanie się z waszego konta na Facebooku.

Deklaracja dotycząca ochrony danych w Google Analytics

Nasza strona używa mechanizmów analizy usług sieciowych Google Inc. (”Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA “): Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manger. Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manger używają plików cookies, które umożliwiają analizę sposobu korzystania ze stron internetowych. Informacje zbieranie przez pliki cookies są przekazywane na serwery Google znajdujące się w USA i archiwizowane.

Jeżeli funkcja anonimizacji adresu IP jest włączona podczas korzystania z naszej strony internetowej, adres IP Użytkownika jest skracany przez Google. Dotyczy to państw członkowskich Unii Europejskiej i innych państw wymienionych w Umowie o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest wysyłany do serwera Google w USA i tam skracany. W ten sposób funkcja anonimizacji adresu IP będzie aktywna na naszej stronie internetowej. Na wniosek operatora strony internetowej, Google wykorzystuje gromadzone informacje do analizy korzystania przez strony internetowej, przygotowania raportów dotyczących korzystania ze strony internetowej i innych usług związanych z korzystaniem z Internetu. Adres IP przekazany przez przeglądarkę Użytkownika w ramach programu Google Analytics nie jest przechowywany wraz z innymi danymi Google.

Użytkownik może zablokować zapisywanie plików cookie w przeglądarce internetowej. Jednakże w takim przypadku pełne wykorzystanie wszystkich funkcji strony internetowej nie będzie możliwe. Oprócz tego, Użytkownik może zablokować zapisywanie danych zebranych przez cookies dotyczących używania strony internetowej (włącznie z adresem IP) i wysyłanie ich do Google, jak również przekazywanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

0
  0
  Twoje zakupy
  Twój koszyk jest pustyPowrót
   Oblicz wysyłkę
   Zastosuj kupon

   Sklep Rygielek.pl wykorzystuje pliki cookie w celach statystycznych.

   Rozumiem i akceptuję